Rethinking Social Media and Extremism

Rethinking Social Media and Extremism PDF Author: Shirley Leitch
Publisher: ANU Press
ISBN: 1760465259
Category : Social Science
Languages : en
Pages : 194

View

Book Description
Terrorism, global pandemics, climate change, wars and all the major threats of our age have been targets of online extremism. The same social media occupying the heartland of our social world leaves us vulnerable to cybercrime, electoral fraud and the ‘fake news’ fuelling the rise of far-right violence and hate speech. In the face of widespread calls for action, governments struggle to reform legal and regulatory frameworks designed for an analogue age. And what of our rights as citizens? As politicians and lawyers run to catch up to the future as it disappears over the horizon, who guarantees our right to free speech, to free and fair elections, to play video games, to surf the Net, to believe ‘fake news’? Rethinking Social Media and Extremism offers a broad range of perspectives on violent extremism online and how to stop it. As one major crisis follows another and a global pandemic accelerates our turn to digital technologies, attending to the issues raised in this book becomes ever more urgent.

Rethinking Social Media and Extremism

Rethinking Social Media and Extremism PDF Author: Shirley Leitch
Publisher:
ISBN: 9781760465247
Category :
Languages : en
Pages : 0

View

Book Description
Terrorism, global pandemics, climate change, wars and all the major threats of our age have been targets of online extremism. The same social media occupying the heartland of our social world leaves us vulnerable to cybercrime, electoral fraud and the 'fake news' fuelling the rise of far-right violence and hate speech. In the face of widespread calls for action, governments struggle to reform legal and regulatory frameworks designed for an analogue age. And what of our rights as citizens? As politicians and lawyers run to catch up to the future as it disappears over the horizon, who guarantees our right to free speech, to free and fair elections, to play video games, to surf the Net, to believe 'fake news'? Rethinking Social Media and Extremism offers a broad range of perspectives on violent extremism online and how to stop it. As one major crisis follows another and a global pandemic accelerates our turn to digital technologies, attending to the issues raised in this book becomes ever more urgent.

Rethinking Security in the Twenty-First Century

Rethinking Security in the Twenty-First Century PDF Author: Edwin Daniel Jacob
Publisher: Springer
ISBN: 1137525428
Category : Political Science
Languages : en
Pages : 305

View

Book Description
This edited volume helps bridge the elusive gap between theory and practice in dealing with the issue of "security" broadly conceived. A quarter of a century has passed since the crumbling of the Berlin Wall. Yet our notions of security remain mired in Cold War thinking whose realist ethos is predicated on holding the nation state's power, interests, and survival as the guiding unit of analysis in international relations. Security is ever changing. Confronting new dangers to the individual, the state, and the international order calls for new categories that speak to the new influence of globalization, international institutions, and transnational threats. Composed of original essays by a cosmopolitan mix of leading figures inside and outside the academy, this book proves relevant to any number of classes and courses, and its controversial character makes it all the more necessary and appealing.

New Normal Beyond The Pandemic: Rethinking Alienation From Local To Global / Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek

New Normal Beyond The Pandemic: Rethinking Alienation From Local To Global / Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek PDF Author: Zeynep Banu Dalaman
Publisher: Transnational Press London
ISBN: 1801350868
Category : Political Science
Languages : en
Pages : 403

View

Book Description
The Covid-19 crisis, with all the horrors it has caused, has offered humanity an opportunity to reflect on itself and evaluate its point, even if it is delayed. In a very short time, we found ourselves worried about whether we could reach the objects we needed, whether we would lose our jobs or keep our freedom. Alienation is described as withdrawing or separation of a person or a person's affections from an object or position of former attachment: alienation viewed as a sense of detachment from the values of one's society, family, and even from one's own feelings from the values of one's society and family (S. L. Halleck). Different forms of alienation, such as cultural alienation, professional alienation, and religious alienation, are among the current issues. It is obvious that we need to define different forms of alienation along with the pandemic. I believe this book will not be the first nor the last research book published on the Covid-19 pandemic. Our aim is to leave a resource on the subject for the next generation of researchers. I would like to thank everyone who contributed to the book and hope it will be beneficial for the academic community. Covid-19 krizi yaşattığı tüm dehşetle birlikte insanlığın kendi üzerinde düşünmek, gelmiş bulunduğu noktayı değerlendirmek için de, gecikmeli olsa bile bir imkan sunmuştur. Kendimizi çok kısa bir süre içerisinde ihtiyacımız olan nesnelere ulaşıp ulaşamayacağımız, işimizi kaybedip kaybetmeyeceğimiz ya da özgürlüklerimizi elimizde tutup tutamayacağımız hakkında kaygılanır bulduk. Kelime anlamı itibarı ile yabancılaşma bir şeyin veya kimsenin başka bir şeyden veya kimseden uzaklaşması, başka bir şeyle veya kimseyle olan fonksiyonel veya anlamsal paylaşımının sona ermesi durumunu ifade etmektedir (S.L.Halleck). Kültürel yabancılaşma, mesleki yabancılaşma, dinsel yabancılaşma gibi farklı yabancılaşma biçimleri de günümüzün aktüel konularındandır. Pandemi ile birlikte farklı yabancılaşmaları da tanımlamamız gerektiği aşikârdır. Bu kitabın amacı, yeni sürecin yarattığı yabancılaşmayla birlikte, melezleşme sürecini yeniden inşa etmek, küresel ve yerel arasındaki kültürel karşılaşmalara alternatif yaklaşımları anlamaya katkı sunmaktır. CONTENTS PREFACE / SUNUŞ COVID-19: The Great Unequalizer - Göran Therborn PART 1. IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC ON SOCIAL POLICIES AND RESEARCHES /Covid-19 Pandemisinin Sosyal Politikalara ve Araştırmalara Etkileri Protective Face Mask-wearing Behaviour Patterns in Turkey and Across the Globe in the Context of the COVID-19 Pandemic / COVID-19 Pandemisi Bağlamında Türkiye'de ve Dünya Genelinde Koruyucu Yüz Maskesi Kullanma Davranış Kalıpları - Nilufer Narlı, and Solveig Beyza Narlı Evenstad Mexico's Health System in the Face of Neo-liberalism, Its Commodification and Covid-19 / Neoliberalizm Karşısında Meksika'nın Sağlık Sistemi Metalaşması ve Covid-19 - Rodolfo García Zamora, Selene Gaspar Olvera, Dellanira Ruíz de Chávez Ramírez, Cristina Almeida Perales, and Pascual García Zamora Pending Agenda for Post-Pandemic Social Protection - An Integral Systematic Interdisciplinary Look From the Law of Emergency / Post-Pandemi Dönemi Sosyal Koruma için Bekleyen Gündem - Olağanüstü Hal Kanunu Üzerinden Bütünleyici Sistemli Disiplinlerarası Bir Bakış - Jorge Isaac Torres Manrique Riskler ve Belirsizlikler Kıskacında Pandemide Araştırmacı Olmak: Otoetnografik Bir Çalışma / Being a Researcher in a Pandemic in the Grip of Risks and Uncertainties: An Autoethnographic Study - Cemre Erciyes, Aleyna Yıldırım, and Meryem Erol Aggrievement and Identity during a Pandemic Due to Conflicts, Policy Decisions and the Media / Çatışmalar, Politika Kararları ve Medya Nedeniyle Salgın Sırasında Mağduriyet ve Kimlik - William L. Rosenberg PART 2. IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC ON GLOBAL POLITICS / Covid-19 Pandemisinin Küresel Politikaya Etkileri Covıd-19 Pandemisi Sırasında Yakın Çevrede Türkiye’nin Güvenliğiyle İlgili Gelişmeler / Developments related to Turkey's Security nearby of its Region during the Covid-19 Pandemic - Celalettin Yavuz Covid-19 Salgınında Türkiye’deki Hava Yolcu Trafiğinin Durumu: Sosyo-Ekonomik Açıdan Bir Değerlendirme / The Situation of Air Passenger Traffic in Turkey in the Covid-19 Pandemic: A Socio-Economic Evaluation - Gülaçtı Şen and Erhan Bütün Yeni Düşman Pandemiden Sonra Uluslararası Sistem / The International System After the New Enemy Pandemic - Ali Poyraz Gürson and Can Telemeci Küresel Sistem ve Korona Virüs Salgını: Yerelleşen Küreselleşme / Global System and Corona Virus Outbreak: Localized Globalization - Suat Dönmez A Crisis Like No Other: Will Covid-19 Change Capitalism? / Diğerlerine Benzemeyen Bir Kriz: Covid-19 Kapitalizmi Değiştirecek mi? - Gökhan Ak Kamu Diplomasisi Olarak Türkiye’nin Covid-19 Yardımları / Covid-19 Aid and Public Turkish Public Diplomacy - Abdulmennan Baycar PART 3. THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON WOMEN / COVID-19 Pandemisinin Kadınlar Üzerindeki Ekonomik ve Sosyal Etkisi Pandemide Kadınların Durumu ve Artan Ev içi Şiddet / Women in Pandemic and Increasing Domestic Violence - Aslıhan Ardıç Çobaner and Canan Dural Tasouji Impact of Covid-19 on Female Labour Force in Turkey / Covid-19'un Türkiye'de Kadin İşgücü Üzerindeki Etkisi - Zeynep Banu Dalaman Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Çalışma, 7/24 Mesai ve Gözetim: Sıradan Bir Yabancılaşmanın “Olağan” Anatomisi / Teleworking, 24/7 Working and Surveillance in the Covid-19 Pandemic: The Extra “ordinary” Anatomy of an Ordinary Alienation - Hasan Saf PART 4. IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE EDUCATION AND TRAINING SYSTEM / Covid-19 Pandemisinin Eğitim ve Öğretim Sistemine Etkileri School and Lockdown in Italy – Pandemic and Education / İtalya'da Okul ve Kilitlenme – Pandemi ve Eğitim - Anna Di Giusto Eğitimde Hizmet Kalitesinin Ölçüm Metotları ve Covid-19 Süreci / Measurement Methods of Service Quality in Education and the Covid-19 Pandemic - Bora Gündüzyeli Education in 'New Normal': Problems and Prospects of Tertiary Level Students in Bangladesh / Eğitimde ‘Yeni Normal’: Bangladeşte Meslek Eğitimindeki Öğrencilerin Problemleri ve Geleceği - Manzuma Ahsan Using Classroom Pedagogy to Promote Mental Health in Secondary School Setting / Ortaokul Ortamında Ruh Sağlığını Geliştirmek için Sınıf Pedagojisini Kullanmak - Madhuvanti Mukherjee, Priyanka Ghosh, and Indrani Banerjee PART 5. REFLECTIONS OF COVID-19 PANDEMIC ON MARKETING COMMUNICATION AND MEDIA / Covid-19 Pandemisinin Pazarlama İletişimi ve Medyaya Yansımaları Pandemi Sürecinde Marka İletişimini Analiz Etmek: KİĞILI / Analyzing Brand Communication in the Pandemic Process: KİĞILI - Arzu Kızbaz and Bahşende Çoban Pandemi Sürecinde Sürdürülebilir Pazarlama: United Colors of Benetton Marka İncelemesi / Sustainable Marketing During the Pandemic: United Colors of Benetton Brand Review - Bahşende Çoban and Arzu Kızbaz Covid-19 Salgınını İklim Krizi İle Birlikte Düşünmek: Türkiye’de İklim Haberleri Üzerine Bir Değerlendirme / Thinking Climate Crisis with The Covid-19 Pandemic: Reflecting on Climate News in Turkey - Aslıhan Ardıç Çobaner PART 6. REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CINEMA AND LITERATURE / Covid-19 Pandemisinin Sinema ve Edebiyata Yansımaları Ütopik Kurgudan Distopik Gerçekliğe: Pandemi Yönetimi Perspektifinde Güney Kore ve Japon Sineması / From Utopic Fiction to Dystopic Reality: South Korean and Japanese Cinema in the Pandemic Administration Perspective - Sevil Zengin and Özlem Bapbacı Mapping Alienation, Intimacy and Loneliness onto Cinematic Existence / Yabancılaşma, Mahrem ve Yanlızlığı Sinematik Eksende Anlamak - Sweta Kushwaha Eski İspanyol Nezlesinin Puslu Perdesinde Yeni Dünya Düzeni, Yeni Hayat ve Yeni Edebiyatın Yüz Yıllık “Yeni Normal” İzleri / The Centenarian “New Normal” Traces of New World Order, New Life and New Literature at the Hazy Curtain of the Old Spanish Flu - Nuri Sağlam

Social Media and European Politics

Social Media and European Politics PDF Author: Mauro Barisione
Publisher: Springer
ISBN: 1137598905
Category : Social Science
Languages : en
Pages : 309

View

Book Description
This volume investigates the role of social media in European politics in changing the focus, frames and actors of public discourse around the EU decision-making process. Throughout the collection, the contributors test the hypothesis that the internet and social media are promoting a structural transformation of European public spheres which goes well beyond previously known processes of mediatisation of EU politics. This transformation addresses more fundamental challenges in terms of changing power relations, through processes of active citizen empowerment and exertion of digitally networked counter-power by civil society, news media, and political actors, as well as rising contestation of representative legitimacy of the EU institutions. Social Media and European Politics offers a comprehensive approach to the analysis of political agency and social media in European Union politics, by bringing together scholarly works from the fields of public sphere theory, digital media, political networks, journalism studies, euroscepticism, political activism and social movements, political parties and election campaigning, public opinion and audience studies.

Rethinking Salafism

Rethinking Salafism PDF Author: Raihan Ismail
Publisher: Oxford University Press
ISBN: 0190948973
Category : Religion
Languages : en
Pages : 320

View

Book Description
Salafism has received scrutiny as the one of the main ideological sources for extremist violence perpetrated by jihadi groups. There is a significant corpus of literature discussing transnational jihadi networks, especially after the 9/11 attacks in the United States. These discussions include the radicalization of Salafi thought by jihadi theoreticians and 'ulama. However, Salafism is not monolithic. It contains numerous streams, and an examination of these streams is crucial to understanding its influence on Muslim societies. Besides Salafi jihadisthose who sanction violencethere are two other broad trends in Salafism: quietist and activist. Quietist Salafis endorse an apolitical tradition and find political activism in any form unacceptable. Activist Salafis advocate peaceful political change. Each stream is led by 'ulama, seen as the preservers of Salafi traditions. The quietist and activist 'ulama are active participants in their communities. Studies of such clerics have tended to be country-specific, focusing on the influence and nature of Salafism and its dynamics in those countries. In Rethinking Salafism Raihan Ismail assesses the origins, interactions, and dynamics of the transnational networks of Salafi 'ulama in the region comprising Saudi Arabia, Egypt, and Kuwait, showing how quietist and activist 'ulama work across borders to preserve and promote what they see as "authentic" Salafism while taking domestic circumstances of the 'ulama into consideration. The book offers a reassessment of the quietist/activist dichotomy, arguing that this dichotomy does not apply to such aspects of Salafi thought as attitudes towards the Shi'a and social matters in Muslim societies.

Social Media

Social Media PDF Author: Christian Fuchs
Publisher: SAGE Publications Limited
ISBN: 1529756030
Category : Social Science
Languages : en
Pages : 448

View

Book Description
Never look at social media the same way again. Social media are an integral part of contemporary society. From news and politics to language and everyday life, they have changed the way we communicate, use information and understand the world. So we have to ask critical questions about social media. We have to dig deeper into issues of ownership, power, class and (in)justice. This book equips you with a critical understanding of the complexities and contradictions at the heart of social media’s relationship with society. The revised and expanded

New Media and Freedom of Expression

New Media and Freedom of Expression PDF Author: András Koltay
Publisher: Bloomsbury Publishing
ISBN: 1509916504
Category : Law
Languages : en
Pages : 224

View

Book Description
The principles of freedom of expression have been developed over centuries. How are they reserved and passed on? How can large internet gatekeepers be required to respect freedom of expression and to contribute actively to a diverse and plural marketplace of ideas? These are key issues for media regulation, and will remain so for the foreseeable decades. The book starts with the foundations of freedom of expression and freedom of the press, and then goes on to explore the general issues concerning the regulation of the internet as a specific medium. It then turns to analysing the legal issues relating to the three most important gatekeepers whose operations directly affect freedom of expression: ISPs, search engines and social media platforms. Finally it summarises the potential future regulatory and media policy directions. The book takes a comparative legal approach, focusing primarily on English and American regulations, case law and jurisprudential debates, but it also details the relevant international developments (Council of Europe, European Union) as well as the jurisprudence of the European Court of Human Rights.

Social Media and Democracy

Social Media and Democracy PDF Author: Nathaniel Persily
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 1108835554
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 350

View

Book Description
A state-of-the-art account of what we know and do not know about the effects of digital technology on democracy.

Social Networks, Terrorism and Counter-terrorism

Social Networks, Terrorism and Counter-terrorism PDF Author: Martin Bouchard
Publisher: Routledge
ISBN: 1317573269
Category : Political Science
Languages : en
Pages : 256

View

Book Description
This book examines two key themes in terrorism studies, the radicalization process and counter-terrorism policies, through the lens of social networks. The book aims to show that networks should be at the forefront not only when analysing terrorists, but also when assessing the responses to their actions. The volume makes a unique contribution by addressing two relatively new themes for terrorism studies. First it puts social relations and cooperation issues at the forefront – an approach often identified as crucial to future breakthroughs in the field. Second, many contributions tackle the role of the Internet in the process of radicalization and in recruitment more generally, a highly debated topic in the field today. In addition, the book provides a valuable mix of review essays, critical essays, and original empirical studies. This balanced approach is also found in the topics covered by the authors, as well as their academic disciplines, which include sociology, computer science, geography, history, engineering, and criminology as well as political science. Many of the true advances in terrorism studies depend on the successful collaboration of multi-disciplinary teams, each with a different set of methodological and conceptual tools. This volume reflects the newfound diversity in this field and is a true product of its time. This book will be of much interest to students of terrorism studies, social networks, security studies, sociology, criminology and international relations in general.